Dvärgschnauzern Kajsa och riesenschnauzern Urchin i Vambåsa Karlskrona

Urchin & Kajsa

2017-01-08

Liten och stor. Klok och spontan. Eftertänksam och spontan.
Urchin och Kajsa.
Fina kompisar som är så lika men ändå så olika. Jag är så glad att Jenny bad mig fotografera dessa två ute i snön. Urchin som är till åren kommen är så närvarande och så trygg. Kajsa är som ett litet yrväder och hon är överallt och ingenstans. Helt fantastiskt och det är så tydligt hur de trivs tillsammans.

Hundfotografering, djurfotografering, porträtt, Annatarfoto, Ronneby